Верховний суд України роз'яснив коли неповне фіксування судового засідання не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону

Картинки по запросу правосуддяДо Верховного Суду України звернувся заступник Генерального прокурора України з заявою про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв’язку з неоднаковим застосуванням судом касаційної інстанції норм права, які містяться у частині п’ятій статті 27, частині четвертій статті 107, пункті 7 частини другої статті 412 Кримінального процесуального кодексу України.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав неповне фіксування на технічному носії інформації проголошення вироку істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону і підставою для скасування судових рішень.

Крім того, засуджена особа заявила, що неповне фіксування на технічному носії інформації проголошення вироку не порушило її процесуальних прав.

Відповідно до частини п’ятої статті 27 КПК України під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Частиною четвертою статті 107 КПК України передбачено обов’язковість фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час судового провадження.

Пункт 7 частини другої статті 412 КПК України в якості підстав для скасування судового рішення визначає відсутність у матеріалах провадження журналу судового засідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.

Поряд з цим, згідно з частиною першою зазначеної статті істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Верховним Судом України з матеріалів справи встановлено, що судове провадження в суді першої інстанції фіксувалось за допомогою звукозаписувального технічного засобу, під час судового засідання вівся журнал судового засідання. В матеріалах справи наявний журнал судового засідання, а також технічний носій інформації, на якому зафіксовано всі процесуальні дії, проведені на стадії підготовчого провадження, судового розгляду із всіма етапами (допит обвинувачених, дослідження документів, судові дебати, останнє слово обвинувачених), та неповна інформація про проголошення вироку. 

Вирок було проголошено, учасникам судового провадження роз’яснено його зміст, порядок і строк оскарження. У матеріалах справи також містяться розписки про вручення учасникам судового провадження паперових копій вироку.

Відмовляючи в задоволенні заяви про перегляд судових рішень, Верховний Суд України зазначив, що неповне фіксування на технічному носії інформації лише проголошення вироку судом першої інстанції при тому, що учасники судового провадження не заперечували проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними, не перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення, а тому не може визнаватись істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

У постанові ВСУ міститься висновок, згідно з яким при вирішенні питання про те, чи було порушення повноти фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу істотним і таким, що може потягнути за собою наслідки, визначені пунктом 7 частини другої статті 412 Кримінального процесуального кодексу України, необхідно зважати на обсяг інформації, відсутньої на технічному носії, та значущість тих процесуальних дій, які проводились у судовому засіданні і мали стати «інформативною основою» ухваленого судового рішення, але інформація про них виявилась відсутньою на технічному носії.

Норму права, яка зосереджена в частині п’ятій статті 27, частині четвертій статті 107 і пункті 7 частини другої статті 412 Кримінального процесуального кодексу України, необхідно розуміти з урахуванням положень частини шостої статті 107 цього Кодексу так, що незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, але при цьому, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними, не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону (постанова від 24.11.2016 № 5-1кс (15) 16).


Джерело: ukrainepravo.com

Нет комментариев
Добавить комментарий