Страховик, який виплатив страхове відшкодування, може звернутися з позовом до винної особи про стягнення коштів

Страховик, який виплатив страхове відшкодування, може звернутися з позовом до винної особи про стягнення коштів Верховним Судом України при перегляді рішень у справі за позовом страховика про стягнення коштів з винної особи звернуто увагу на абсолютність права на відшкодування шкоди за рахунок особи, яка її завдала.

Судами розглядалась справа за позовом страхової компанії до особи, винної у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, про стягнення з неї коштів у рахунок відшкодування збитків у порядку суброгації.

За обставинами справи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди сталося пошкодження автомобіля, застрахованого Компанією за договором добровільного страхування наземного транспортного засобу. Страховиком було виплачено страхове відшкодування. На претензію Компанії до Товариства, яке відповідно до полісу значилось страховиком цивільно-правової відповідальності власника автомобіля, водій якого  винний у ДТП, Компанія отримала відмову у зв’язку з тим, що поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності щодо даного автомобіля не діє. Вказане стало підставою для звернення до суду з позовом до водія автомобіля, як винної в ДТП особи, про відшкодування збитків у порядку суброгації.

Судом першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено з огляду на те, що цивільно-правова відповідальність відповідача на момент ДТП була застрахована Товариством, а тому відповідач не повинен відшкодовувати збитки, понесені позивачем.

Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано та відмовлено у задоволенні позову з інших підстав. Апеляційний суд зазначив, що оскільки доказів на підтвердження того, що забезпечений транспортний засіб є власністю винної у ДТП особи немає, останнього не можна вважати особою, що може бути наділена правами чи обов’язками страхувальника на підставі договору страхування. Страховим полісом не передбачено забезпечення (страхування) цивільно-правової відповідальності інших осіб, що можуть використовувати вказаний автомобіль. З таким висновком погодився і Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Верховним Судом України скасовано рішення судів та стягнуто на користь Компанії суму страхового відшкодування.

ВСУ встановлено невірне застосування судами норм статей 993, 1194 Цивільного кодексу України та статті 27 Закону України «Про страхування», що призвело до неправильного вирішення справи.

Відповідно до статті 993 Цивільного кодексу України, статті 27 Закону України «Про страхування» до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи відповідальної за заподіяний збиток.

ВСУ роз’яснено, що завдання потерпілому внаслідок ДТП шкоди особою, цивільна відповідальність якої застрахована, породжує деліктне зобов’язання, в якому право потерпілого (кредитора) вимагати відшкодування завданої шкоди в повному обсязі кореспондується з відповідним обов’язком боржника (особи, яка завдала шкоди). Водночас така ДТП слугує підставою для виникнення договірного зобов’язання згідно з договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, в якому потерпілий так само має право вимоги до боржника – в договірному зобов’язанні, яким є страховик. Разом з тим зазначені зобов’язання не виключають одне одного.

Страховик, який виплатив страхове відшкодування, має право самостійно обирати спосіб захисту свого порушеного права, зокрема, право вимоги до винної особи про стягнення коштів у розмірі виплаченого страховиком відшкодування (постанова ВСУ від 21.12.2016 у справі № 6-2097цс16).


Джерело: ukrainepravo.com

Нет комментариев
Добавить комментарий