Відстрочка виконання судового рішення: повернути не можна зупинити

Картинки по запросу судове рішенняВідповідно до норм, які містяться як у Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України та Кодексі адміністративного судочинства, суд, як ухвалюючи рішення (ЦПК, ГПК), так і в процесі його виконання, за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення та за заявою сторони виконавчого провадження або за власною ініціативою, може відстрочити виконання ухваленого рішення.

Під відстрочкою виконання рішення розуміється перенесення строку його виконання на новий строк, визначений судом. Саме так тлумачить цю норму судова практика та постанови Пленумів ВГСУ та ВССУ.

Додам, що виконання рішення може бути перенесено і на певний термін, який може визначатися вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Так, зокрема, рішення судів про звернення стягнення на предмет іпотеки відстрочуються до втрати чинності Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», у разі, якщо відповідач (боржник) підпадає під критерії визначені зазначеним законом.

Які ж наслідки надання судом відстрочки виконання, якщо рішення вже виконується органами державної виконавчої служби або (у недалекому майбутньому) приватним виконавцем?

Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII містить дві взаємовиключні норми щодо наслідків надання судом відстрочки виконання рішення.

Так відповідно до пункту 8 частини 1 статті 37 Закону, виконавчий документ повертається стягувачу, якщо відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення, не закінчилася.

Згідно ж пункту 6 статті 34 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення.

На перший погляд здається, що для сторін виконавчого провадження по великому рахунку немає жодної різниці, чи повернуто виконавчий документ  стягувачу, чи то зупинено вчинення виконавчих дій, адже до закінчення відстрочки виконання, рішення в будь якому випадку виконуватись не буде.

Разом з тим, у випадку повернення виконавчого документа стягувачу, з боржника не буде стягнуто виконавчий збір, або винагороду приватного виконавця, якщо припустити що боржник в подальшому самостійно (добровільно) виконає рішення до закінчення відстрочки виконання, а точніше до повторного пред’явлення виконавчого документу до органів ДВС або приватного виконавця.

У випадку ж зупинення вчинення виконавчих дій, такої можливості  боржник буде позбавлений. Крім того, якщо майна боржника не вистачає для повного задоволення вимог стягувача, то виконавчий збір хоча й стягується з боржника, але фактично таке стягнення відбувається за рахунок коштів, які недоотримає стягувач.

На мій погляд, законодавцю слід чітко визначитись з наслідками надання судом відстрочки виконання рішення з огляду на те, що така «дискреція», як правило, породжує корупцію.

Яким чином це питання слід вирішити?

«За» зупинення вчинення виконавчих дій можна привести такі доводи: у цьому випадку накладені арешти зберігають свою чинність, раніше вжиті заходи примусового виконання не скасовуються, також у період зупинення вчинення виконавчих дій виконавець має право звертатися до суду а також вживати заходів до розшуку майна боржника або проведення перевірки його майнового стану.

Законодавче закріплення виключно повернення виконавчого документа стягувачу до закінчення відстрочки, як вже було сказано вище, можна аргументувати тим, що строк виконання рішення ще не настав, і є логічним звільнення боржника від сплати виконавчого збору або винагороди приватного виконавця у випадку подальшого самостійного виконання судового рішення боржником, поза межами виконавчого провадження.

З огляду на те, що відстрочка виконання рішення надається боржнику у виключних випадках (наявність обставин, що ускладнюють виконання рішення, хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо..) цей аргумент також має право на існування.


Джерело: ligazakon.ua

Нет комментариев
Добавить комментарий