Чим корисний Закон № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» в діяльності адвоката

Чим корисний Закон № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» в діяльності адвоката

13.04.2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», який 03.05.2017 року вже передано на підпис Президенту.

Похожее изображение 

Позитивні моменти для адвокатів з ухваленням цього Закону.

Закон № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» є кроком для легалізації детективної діяльності в Україні. Також, цей закон надасть адвокатам ще один інструмент для збору та аналізу інформації, яку вони зможуть використати в суді або під час переговорів.


Законом визначено загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.

Цим Закон вперше в Україні надано поняття приватного детектива та приватної детективної діяльності, визначено повноваження приватних детективів, порядок отримання ними свідоцтва на здійснення детективної діяльності тощо.

Так, приватним детективом є фізична особа, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.


Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності чи має стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.


Приватний детектив має право:

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю індивідуально як самозайнята особа або суб’єкт підприємницької діяльності;

2) надавати приватні детективні (розшукові) послуги індивідуально або в об’єднанні із іншими приватними детективами шляхом заснування приватного детективного підприємства (агентства);

3) мати помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну освіту, та уклали трудовий контракт із приватним детективом;  

4) відкривати рахунки в банках, мати особисті бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органах влади.


Приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами Національної поліції України незалежна професійна діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.


Законом № 3726  визначено коло осіб, які можуть здійснювати приватну детективну (розшукову) діяльність:

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) приватні детективні підприємства (агентства) - самостійні суб'єкти господарювання, що пройшли державну реєстрацію у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, учасниками яких є один або більше приватних детективів.


Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно - розшукові заходи, віднесені законом  до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність».


Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю здійснюється органами Національної поліції України з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

Замовниками послуг приватного детектива, приватного  детективного підприємства (агентства) можуть бути фізичні або юридичні особи України, а також іноземні громадяни або юридичні особи.


Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм клієнтам послуги, що передбачені статтею 12 цього Закону, після укладення з ними відповідної письмової угоди (договору).


Законодавець визначив наступні види приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів клієнта, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником (клієнтом) приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі із конкурентами клієнта в регіонах і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів та тварин;

6) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження;  

7) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів клієнтів;

8) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та інтересів такого замовника;

9) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника або її розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;

10) пошук, виявлення та фіксація фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать клієнту, а також випадків недобросовісної конкуренції;

11) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків, вирішення в порядку, встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків;

12) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.


Отже, хоча цим Законом № 3726 «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» не розширено права приватних детективів, але це є важливим кроком в українському законодавстві в сфері розшукової діяльності.


Джерело: protokol.com.ua


Вам необхідна наша допомога?
1. Зателефонуйте нам:
+ 38 (099) 9817805
+ 38 (063) 6736351
2. Напишіть нам:
shashlykov@legal.co.ua
globus.nikopol@gmail.com
3. Завітайте до нас:
м. Нікополь, вул.Першотравнева, 1

Ми готові вирішити Вашу проблему!

Нет комментариев
Добавить комментарий