У Раді зареєстрували законопроект про юридичну освіту

Законопроект визначає засади юридичної (правничої) освіти, а також встановлює механізми оцінювання якості юридичної (правничої) освіти та загального доступу до правничої професії, повідомляє Українське право.

Підготовку правників в Україні здійснюватимуть правничі школи, які перебуватимуть у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (класичні університети, профільні університети), та приватні вищі навчальні заклади.

Підготовка правника здійснюватиметься в рамках магістерського рівня вищої освіти.

Ступінь магістра права здобуватиметься на основі повної загальної середньої освіти і присуджується в результаті успішного засвоєння відповідної освітньої програми, обсяг якої становить не менше 300 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Правничі школи здійснюватимуть підготовку правників лише в межах денної форми навчання.

У законопроекті визначено, що майбутні правники повинні будуть оволодіти такими знаннями та навичками:


  1. знання основ теорії та філософії права, структури та стандартів правничої професії та її ролі у суспільстві;
  2. знання міжнародних стандартів прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини;
  3. знання основ міжнародного публічного права;
  4. знання основ права Ради Європи та права Європейського Союзу;
  5. знання засад, принципів та інститутів конституційного права, адміністративного права, і адміністративного процесуального права, цивільного права і цивільного процесуального права, кримінального права та кримінального процесуального права;
  6. навички збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації;
  7. навички складання проектів юридичних документів;
  8. навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.


Проходження практики щонайменше за однією з правничих професій буде обов’язковою складовою практичної підготовки здобувача юридичної (правничої) освіти.

Правничими професіями в Україні є суддя, адвокат, прокурор та нотаріус.

Для отримання правничих професій передбачається складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «право».

Право на складання кваліфікаційного іспиту матимуть особи, які завершили навчання у правничій школі, успішно засвоїли відповідну освітню програму, обсяг якої становить не менше 300 кредитів ЄКТС, підготували та захистили магістерську роботу.

За умови успішного складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «право» особа отримуватиме диплом магістра державного зразка за спеціальністю «право».

Якщо відповідний закон приймуть у парламенті, то вишам, які зараз готують правників, доведеться отримувати нові ліцензії, оскільки за старими вони не зможуть готувати правників. На це їм дадуть два роки. Ще п’ять років відводиться на те, аби виші перебудувалися на підготовку правників відповідно до цього закону.

Викладати у таких вишах зможуть лише ті, хто вільно володіє хоча б однією з офіційних мов Ради Європи.


Вам необхідна наша допомога?
1. Зателефонуйте нам:
+ 38 (099) 9817805
+ 38 (063) 6736351
2. Напишіть нам:
denis.shashlykov@gmail.com
globus.nikopol@gmail.com
3. Завітайте до нас:
м. Нікополь, вул.Першотравнева, 1
Ми готові вирішити Вашу проблему!

Нет комментариев
Добавить комментарий