Як встановити факт родинних відносин


Справи щодо встановлення факту родинних відносин є досить поширеними, адже з наявністю споріднення між людьми виникає багато юридичних наслідків: право на спадщину, право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо. І нерідко на заваді реалізації особистих чи майнових прав постає помилка в прізвищі чи імені людини в свідоцтві про народження чи паспорті, або втрата документу. Тоді факт родинних відносин доводиться встановлювати через суд.


Куди треба звертатися для встановлення факту родинних відносин?


Розгляд справи про встановлення факту родинних відносин здійснюється районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом за місцем проживання фізичної особи - заявника в порядку окремого провадження та за участю заінтересованих осіб.


Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту родинних відносин визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду (частина друга статті 316 ЦПК). При визначенні кола заінтересованих осіб у встановленні факту слід враховувати їх юридичний інтерес, а саме: тоді, коли факти, що підлягають встановленню, можуть вплинути на їх права та обов'язки; якщо це організації та установи, в яких заявник буде реалізовувати рішення про встановлення факту.


Однією з обов'язкових умов розгляду справ про встановлення факту родинних відносин є необхідність, щоб цей факт беззаперечно породжував певні юридичні наслідки для заявника в майбутньому (реалізація права на спадкування, отримання компенсацій, призначення пенсії по втраті годувальника, тощо). Інакше кажучи, вищевказаний факт повинен містити конкретно визначену мету його встановлення.


Хто може подавати заяву?


Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:


- спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки, крім випадку, коли заявник усунений від права на спадкування;


- особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника або інші компенсації чи передбачені чинним законодавством пільги і яким органи Пенсійного фонду України або інші установи чи організації, до яких безпосередньо звернувся громадянин, відмовили в їх призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;


- інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;


- прокурор з урахуванням положень статей 56, 57 ЦПК та статті 23 Закону «Про прокуратуру», у тому числі у випадках, якщо особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.


Що має бути в заяві?


Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 318 ЦПК.


У заяві обов'язково повинно бути зазначено:


- який факт заявник просить встановити та з якою метою;


- причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт (довідка органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість відновлення втрачених документів, виправлення помилки, неможливість внесення змін і доповнень);


- докази, що підтверджують викладені в заяві обставини та наявність цього факту (наприклад, листи та вітальні листівки, сімейні фотографії, ордери на жиле приміщення, виписки з домових книг, акти, анкети та інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб, пояснення свідків).


Чи може суд відмовити у відкритті провадження у справі?


Так. Підставою для відмови судді у відкритті провадження у справі є наявність спору про право. Якщо такий спір про право буде виявлений вже під час розгляду справи, то суддя залишає таку заяву без розгляду.


Це, перш за все, пов'язано з тим, що в порядку окремого провадження суд може вирішити спір про факт, про стан, але не спір про право. Оскільки метою такого судового розгляду є лише встановлення наявності або відсутності самого факту. Факт, що встановлюється судом у порядку окремого провадження, повинен мати юридичне значення і безспірний характер. Тому якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, то такий спір вирішується в порядку позовного провадження.


Наприклад, для розгляду в порядку окремого провадження не може бути прийнята заява про встановлення факту родинних відносин, якщо заявник порушує справу з метою підтвердити в подальшому своє право на житлове приміщення або на обмін приміщення, у випадку наявності інших спадкоємців у справі та спору між ними тощо.


Чи треба потім, після встановлення судом факту родинних відносин, міняти документи?


Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами. Це рішення є тільки підставою для одержання цих документів.


ДЖЕРЕЛО: ЛІГА 360


Вам необходима наша помощь?

1. Позвоните нам:

+ 38 (099) 9817805

+ 38 (063) 6736351


2. Напишите нам:

denis.shashlykov@gmail.com


3. Приходите:

г. Никополь, ул.Первомайская, 1


Мы готовы решить Вашу проблему!


Нет комментариев
Добавить комментарий